KZ
Жобаға көмектесу

Құпиялылық

Біздің сайттың барлық мүшелері өздерінің жеке мәліметтерін жариялауға немесе жарияламауға құқылы. Онлайн-кеңесшімен кез келген әңгіме анонимді болып табылады және оны кәмелетке толмағанның зиянына пайдалануға болмайды, сондай-ақ жариялауға болмайды.

Тараптар алынған құжаттар мен ақпараттың құпиялылығын сақтауға міндеттенеді. Тараптар көрсетілген ақпараттың толық немесе ішінара ашылуына немесе олармен алдын ала өзара келісімсіз үшінші тұлғалардың танысуына жол бермеу үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды.

Тараптар консультациялар барысында Тараптар алған ақпаратты, Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мұндай ақпаратты беруге міндетті болған жағдайларды қоспағанда, Тараптарға жария етпеуге міндеттенеді.