Skip links

Құпиялылық

Құпиялылық

Біздің сайтымыздың барлық қатысушысы жеке басына қатысты ақпараттарды хабарлауға немесе хабарламауға құқылы. Онлайн-кеңесшімен болған кез-келген сөйлесу анонимді сипатта және кәмелетке толмағандарға зиян келтіре алмайды, сондай-ақ жариялануы да мүмкін. Тараптар алынған құжаттама мен ақпараттың құпиялылығын сақтау жөнінде өзіне міндеттемелер алады. Тараптар көрсетілген мәліметтердің толық немесе ішінара жария етілуін немесе олармен алдын ала өзара уағдаластықсыз үшінші тұлғаларды таныстыруды болдырмау үшін барлық қажетті шараларды қабылдайды. Тараптар кеңес беру барысында алған ақпаратты Тараптар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес мұндай ақпаратты беруге міндетті жағдайларды қоспағанда, жария етпеуге міндеттенеді.

  Консультация подростка

  Персональные данные и их использование ознакомиться

  Конфиденциальность

  Соглашаюсь с условиями конфиденциальности и оферты

  Удобный язык консультации *

   Консультация родителя

   Персональные данные и их использование ознакомиться

   Конфиденциальность

   Соглашаюсь с условиями конфиденциальности и оферты

   Удобный язык консультации *